DIGITIS

BREZPLAČNA ANALIZA

Kot vaši zunanji sodelavci oz. svetovalci imamo bolj objektivni in celoviti pogled na vaše poslovanje, zato vas lahko s celostnimi finančno poslovnimi storitvami usmerimo k uspešnejšemu poslovanju, ki vodi v večjo učinkovitost in boljše rezultate. Prvi korak našega sodelovanja je temeljit pregled vaših zaključnih računovodskih izkazov, ki so praviloma že pomemben pokazatelj, na katerih področjih je potrebno podvzeti določene ukrepe. S tem si podjetja omogočijo tudi dostop do najkvalitetnejših virov financiranja na slovenskih ali evropskih razpisih.

Analiza vsebuje

predlog rešitev za uspešno finančno sliko podjetja, ki omogoča napredek

izračun kazalnikov, ki jih je obvezno potrebno izpolnjevati za pristop do finančnih virov na razpisih

predlog rešitev za uspešno finančno sliko podjetja, ki omogoča napredek

pregled usklajenosti aktive in pasive podjetja, torej razmerja med sredstvi in obveznostmi / zadolženostjo podjetja

izračun najpomembnejših finančnih kazalnikov, ki so pomembni za vaše nadaljnje poslovanje

Podjetja ponavadi iščejo najugodnejše vire financiranja za svoje poslovanje, ob tem pa se primarno pokaže potreba po celovitih rešitvah v podjetju, od poslovnega do finančnega prestruktiriranja. Viri financiranja sami po sebi niso rešitev, ampak potrditev pravilno zastavljenih predhodnih poslovno finančnih rešitev, ki omogočajo napredek.

Podjetja ponavadi iščejo najugodnejše vire financiranja za svoje poslovanje, ob tem pa se primarno pokaže potreba po celovitih rešitvah v podjetju, od poslovnega do finančnega prestruktiriranja. Viri financiranja sami po sebi niso rešitev, ampak potrditev pravilno zastavljenih predhodnih poslovno finančnih rešitev, ki omogočajo napredek.

​[gravityform id=2 title=false description=false ajax=true tabindex=49]