Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Digitalna strategija

Zagotavljamo celovito podporo digitalizacije procesov ne samo pri pripravi strategije temveč tudi pri izvedbi digitalizacije. Na podlagi bogatih izkušenj izvedenih projektov vam bomo pomagali do nove digitalne poslovne podobe in uspeha. Osredno pozornost posvečamo poslovnim vidikom uporabe informacijske tehnologije pri digitalizaciji vaših procesov. Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo pri prenovi procesov in nato njihovi digitalizaciji.

Za naše naročnike opravljamo širok nabor svetovalnih in operativnih storitev s področja dvigovanja poslovne konkurenčnosti, poslovne uspešnosti in širitve poslovanja. Področja digitalne transformacije so eden ključnih področij naših svetovalnih izkušenj in aktivnosti na trgu. Referenčna podjetja, za katere smo izvedli oceno stanja digitalne razvitosti, načrte razvoja digitalnih zmožnosti in svetovanje ter soustvarjanje strategije digitalne transformacije so REFERENCE.

Pomembno je, da ima podjetje pri pripravi digitalne strategije pregled nad celoto, ki na koncu vključuje tudi napotke za izvedbo in doseganje ciljev.

Potrebujete Digitalno strategijo?

Strokovno izdelana digitalna strategija za vaše podjetje

Področja digitalne strategije

Digitalna strategija je uporaba digitalnih tehnologij v poslovnih modelih z namenom, da se oblikujejo nove in drugačne poslovne zmožnosti. V prihodnosti bodo vse poslovne strategije pravzaprav digitalne strategije.

 

Izkušnja
kupca

Podatkovna
strategija

Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja

Digitalni in poslovni modeli

Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest

Strategija razvoja digitalne kulture

Kibrnetska
varnost

Industrija 4.0

oCENA, PRIPRAVA, IZVEDBA

Ocena, priprava in izvedba digitalne strategije je pripravljena v strateškem okviru dobrih praks pri digitalnih preobrazbah in upravljanju s spremembami.

Razpisi za financiranje

Objavljamo aktualne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev.
 

Bistvo poslovne strategije podjetja

​Digitalna strategija bo podjetju služila kot izhodišče za izboljšanje uspešnosti in obsega poslovanja, ki je povezano z vpeljavo digitalnih rešitev v svoje poslovne procese. Opredeljeni bodo cilji in ustrezni ukrepi v skladu s potrebami in digitalnimi zmožnostmi. Po pregledu ciljev in določitvi akcijskega načrta, bo podjetje analiziralo tudi zaviralce nadaljnjega razvoja, s čimer bo podjetju omogočeno uvajanje novih digitalnih pristopov za bolje izkoriščene tržne potenciale. Digitalna strategija postavlja temelje in jasno usmeritev, kako doseči učinkovito digitalno transformacijo.

Digitalna strategija bo postala bistvo poslovne strategije podjetja, saj bo ustrezala in podpirala splošne poslovne cilje in podjetju omogočila, da ustvari temelje za trajnostno rast. Podjetje bo oblikovalo idejo za digitalno preobrazbo poslovnih procesov, kar bo glavno vodilo za uresničitev digitalne strategije. Okvir digitalnega razvoja bo prilagojen dejavnosti podjetja s ciljem izboljšati raven storitev in s tem uresničiti najbolj donosne poslovne priložnosti ter ustvariti znatno konkurenčno prednost na mednarodnih trgih.

Priprava digitalne strategije bo podjetju omogočila posodobitev notranjih poslovnih procesov, uvedbo celovite digitalne platforme ter tudi sodobno in varno uporabniško izkušnjo za partnerje. Pri pripravi digitalne strategije se bodo v podjetju pregledali vsi vidiki poslovanja in določili cilji za povečanje konkurenčnosti z ustvarjanjem digitalnega okolja, ki bo hitro odzivno, ob tem pa racionalnejše in varnejše v poslovanju. Uvajanje digitalne poslovne strategije pozicionira podjetje za prihodnji uspeh in konkurenčno prednost.