Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Digitalna transformacija

Pri digitalni preobrazbi ne gre za le za uvajanje tehnologije za vzpostavitev pametne parkirne hiše, ampak za inovativni strateški pristop od priprave digitalne strategije, do prenove poslovnih področij, uvajanje digitalne kulture, krepitev digitalnih zmožnosti in dvig digitalnih kompetenc z namenom uresničevanja digitalnega poslovnega modela in digitalnih storitev za kupca.

Ob tem se vodstvo podjetja zaveda, da je pri uvajanju novih tehnologij za strateško odločanje in učinkovito vodenje bolj pomembno kot samo delovanje tehnologije uporaba digitalnih orodij za pridobivanje podatkov, poslovno analitiko in ustvarjanje konkurenčne prednosti. Za dosego digitalne zrelosti bo vodstvo podjetja povezalo vse ključne elemente v procesu digitalne transformacije: poslovno strategijo, kulturo podjetja, poslovna področja, horizontalno komunikacijo, tehnologijo in podatke ter razvilo enovit digitalni poslovni model.

Pogosta napačna misel podjetij je, da se digitalna transformacija začne in konča s tehnologijo.

Se bi radi udeležili usposabanj?

Prijavite se na enega od terminov!

Ključni elementi digitalne
transformacije.

Digitalno preoblikovanje podjetjem omogoča nova tehnologija, ki je pogosto glavna motivacija za spremembe v podjetju, vendar je za uspešno preobrazbo potrebna preusmeritev, ki presega le izvajanje nove tehnologije, temveč da doseže vsak del poslovanja.  

Obstajajo trije stebri procesa preoblikovanja, na katerega se morajo podjetja osredotočiti:

Izkušnje z
strankami

Poslovni
procesi

Poslovni
modeli

Ob tem morajo podjetja tudi obvezno vlagati in razvijati svoje digitalne zmogljivosti, saj ta element omogoča digitalno preobrazbo na vsakem od treh glavnih stebrov.

Kje začeti?

Podjetja ne bi smela opredeliti digitalne transformacije kot preprosto povečano naložbo v IT. Ključno pri tem je, da predvsem izkušnja kupcev usmeri digitalno strategijo k preoblikovanju, če želijo podjetja občutno izkoristiti vpogled v stranke in njihove interakcije.

Da bi ostala konkurenčna v digitalnem poslovanju, bi morala podjetja analizirati obstoječe stanje in določiti, na katere ključne elemente digitalne transformacije se morajo osredotočiti. Podjetje lahko začne samo z enim od treh zgoraj omenjenih stebrov; pomembno je, da začne nekje.

Obstajata dve vrsti digitalne transformacije:

  • Preoblikovanje procesov: digitalizacija obstoječih procesov in postopkov za izboljšanje učinkovitosti in delovanja.
  • Preoblikovanje izdelkov in storitev: razvoj novih digitalnih storitev in izkušenj za stranke, ki izboljšujejo zadovoljstvo in zvestobo ter ustvarjajo nove vire prihodka.

 

Pojasnitev vrste preobrazbe, na katero se boste osredotočili (ali ugotavljanje, da sta obe vrsti smiselni glede na vaše cilje), je pomembno izhodišče. Izbor vrste preobrazbe lahko potencialno izboljša vaše poti prihodnje rasti in uspešnosti.

Razpisi za financiranje

Objavljamo aktualne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev.
 

Koraki digitalne transformacije

Čeprav podjetje še nima celovitega načrta za digitalno preobrazbo, pa so za motivacijo na voljo naslednje najboljše prakse:

  • Vizija in naložbe – Kako daleč lahko gre podjetje, je odvisno od dosega vizije in stopnje naložbe, za katero se zaveže.
  • Digitalna strategija – Naredite strategijo, ki upošteva celoten obseg vaše vizije in ne izvajanja samo posameznih tehnologij.
  • Vodstvo – Ker digitalna transformacija zahteva poglobljeno organizacijsko spremembo in usklajevanje in je učinkovitejša, če je vodena od zgoraj navzdol.
  • Združevanje posla in IT – Odpravljanje ovir med podjetjem in IT gre skupaj z operativnimi spremembami. Ker digitalno poslovanje povečuje potrebe po programski opremi, bo za podjetja in IT pomembno, da združijo svoje delo, tako da pri prilagajanju tehnologije ne pride do konfliktov in zapletov.
  • Rešitve tretjih strani – Poiščite partnerje kot je Digitis, ki imajo posebne prednosti na vaših šibkih področjih. Strukturirajte odnose kot partnerstva, s pričakovanjem izmenjave znanja in pogoste komunikacije.