Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Dvig digitalnih kompetenc

Digitalna kompetenca se nanaša na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Je transverzalna kompetenca, ki nam pomaga pridobiti tudi druge ključne kompetence, npr. komunikacijske, jezikovne, matematične in naravoslovne spretnosti, sodelovanje in reševanje problemov, varnost, ustvarjalnost.

Digitalna kompetenca je ključnega pomena za delo, izobraževanje in aktivno participacijo v družbi.

Se bi radi udeležili usposabanj?

Prijavite se na enega od terminov!

Vsebine, ki opredeljujejo digitalne kompetence:

brskanje, iskanje in filtriranje informacij, evalvacije vrednotenja informacij, shranjevanje  ter preklic informacij;

interakcija z uporabo tehnologije, izmenjava informacij in vsebin, digitalna participacija, sodelovanje z uporabo tehnologije, netiketa – pravila obnašanja na internetu, upravljanje digitalne identitete;

razvoj vsebin, integriranje in poustvarjanje, avtorske pravice in licence, programiranje;

varovanje naprav, varovanje podatkov in digitalne identitete, varovanje zdravja, varovanje okolja;

reševanje tehničnih težav, identificiranje potreb ter tehničnih zmožnosti, inoviranje ter kreativna raba tehnologije;

Področja razvoja digitalnih kompetenc za zaposlene

Prisotnost na spletu

Digitalni marketing

Digitalno trženje

Digitalna izkušnja kupca

Digitalna interakcija z dobavitelji

Digitalizacija procesov

Digitalni poslovni modeli

Kibernetska varnost

Avtomatizacija in robotizacija

Mobilne rešitve

Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij

Industrija 4.0

Drugo

Razpisi za financiranje

Objavljamo aktualne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev.
 

V sklopu krepitve digitalnih kompetenc Digitis vodi usposabljanja na temo Industrije 4.0 in novodobnih rešitev za podjetja. Udeleženci so seznanjeni s področji industrije 4.0, kako preoblikovati organizacijo z uvedbo celovitih pristopov pri uporabi digitalne tehnologije, o trendih na področju digitalizacije in o doseganju učinkovitih pristopov za izboljšanje prodajnih učinkov za izdelke in storitve, o koristih za podjetje, stranke in partnerje, o možnostih ustvarjanja digitalnih delovnih mest in povečevanju njihove dodane vrednosti, potrebni prenovi poslovnih modelov nastopa in prodaje za povečevanje učinkovitosti in donosnosti prodaje, prednostmi odprtih podatkov in storitev, internetom stvari, brezpapirnim poslovanjem, relevantno regulativo za digitalno poslovanje, kibernetsko varnostjo in riziki digitalizacije pri poslovanju.

 

Sodelovanje Digitis na področju dvigovanja digitalnih kompetenc je namenjeno:

  • Lastnikom podjetij
  • Vodstvu podjetij
  • Vodjem procesov digitalne transformacije
  • Vodjem poslovnih področij
  • Ključnim zaposlenim v podjetjih