DIGITIS

Finančni načrt

Finančni načrt potrebujete za finančno načrtovanje poslovanja podjetja v prihodnosti ali po izvedbi investicije in drugih sprememb v poslovanju v prihodnosti. S finančnim načrtom boste določili finančne cilje podjetja, na osnovi katerih boste merili svojo uspešnost pri doseganju ciljev in, na osnovi katerih boste ukrepali v primeru odmikov od načrtovane poti.

300,00 1.500,00 

Počisti

Opis

Finančni načrt potrebujete za finančno načrtovanje poslovanja podjetja v prihodnosti ali po izvedbi investicije in drugih sprememb v poslovanju v prihodnosti. S finančnim načrtom boste določili finančne cilje podjetja, na osnovi katerih boste merili svojo uspešnost pri doseganju ciljev in, na osnovi katerih boste ukrepali v primeru odmikov od načrtovane poti.

Potrebni podatki za sestavo finančnega načrta:

 • Obdobje načrtovanja
 • Izhodiščno stanje v obliki zadnjih bilančnih podatkov, ki bodo osnova za načrtovanje
 • Načrtovana rast prihodkov na domačem in tujih trgih
 • Načrtovana investicijska vlaganja
 • Načrtovana dezinvestiranja
 • Načrtovano število zaposlenih
 • Načrtovana rast stroškov po bilančni strukturi
 • Načrtovani novi krediti
 • Opis drugih načrtovanih sprememb v poslovanju (cenovna politika, plačna politika, spremembe amortizacijskih stopenj, dokapitalizacije, izplačilo dobičkov, ipd.)

 

Finančni načrt vsebuje:

 • Načrtovano bilanco stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izid denarnih tokov
 • Izračun izbranih kazalnikov

 

Ob prejemu naročila za sestavo finančnega načrta vas bomo še dodatno kontaktirali, v primeru, da podane informacije ne bodo zadostne za sestavo finančnega načrta.

Dodatne informacije

Vrsta pravne osebe

Majhno podjetje, Mikro podjetje, Srednje podjetje, Veliko podjetje

© 2020 DIGITIS| Izdelava spletne strani: qstom.si