DIGITIS

Poslovni načrt

Potrebujete poslovni načrt za preveritev poslovne ideje, pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev? Poslovni načrt je temeljni dokument podjetja, v katerem se opredelijo poslanstvo, vizija in strateški cilji. Načrt poslovanja je nepogrešljiv pripomoček vsakega podjetja in je ključnega pomena za načrtovanje in spremljanje aktivnosti in projektov. Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga podjetnik pripravi za preverjanje elementov prihodnjega podjetja.

300,00 1.500,00 

Počisti

Opis

Potrebujete poslovni načrt za preveritev poslovne ideje, pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev? Poslovni načrt je temeljni dokument podjetja, v katerem se opredelijo poslanstvo, vizija in strateški cilji. Načrt poslovanja je nepogrešljiv pripomoček vsakega podjetja in je ključnega pomena za načrtovanje in spremljanje aktivnosti in projektov. Poslovni načrt je najpomembnejši dokument, ki ga podjetnik pripravi za preverjanje elementov prihodnjega podjetja.

Poslovni načrt za vaše potrebe in namene izdelamo hitro, kakovostno in strokovno v skladu s poslovnim modelom podjetja.
Nudimo izdelavo standardiziranega poslovnega načrta na predlogi Slovenskega podjetniškega sklada, ki predstavlja osnovo za prijavo na razpise Slovenskega podjetniškega sklada, pravtako pa je široko sprejet tudi slovenskimi bankami. Ali pa po meri izdelan poslovni načrt v skladu s specifičnimi nameni in poslovnim modelom podjetja.

Poslovni načrt vsebuje naslednjo vsebino, ki se prilagaja glede na zagteve naročila:

I. PREDSTAVITEV PODJETJA

1. OPIS PODJETJA IN POSLOVNI MODEL
1.1. Osnovni podatki o podjetju
1.2. Predstavitev vodstvene ekipe
1.3. Predstavitev in zgodovina podjetja
1.4. Dejavnost podjetja

2. VIZIJA / POSLANSTVO / VREDNOTE / STRATEŠKI CILJI

3. PRODUKTI IN STORITVE
3.1. Prodajni program
3.2. Prodajna mreža (kupci in dobavitelji)

4. TRŽNI POLOŽAJ
4.1. Ciljni trgi in pozicioniranje
4.2. Opis konkurence
4.3. Trženjska strategija
4.4. Reference podjetja

5. NOTRANJI RESURSI IN POSLOVNI PROCESI
5.1. Proizvodne in izvedbene kapacitete
5.2. Zaposleni in organizacija

6. FINANČNI POLOŽAJ IN REZULTATI POSLOVANJA
6.1. Finančni položaj
6.2. Rezultati poslovanja
6.3. Primerjava s konkurenčnimi podjetji

II. STRATEGIJA RAZVOJA PODJETJA

1. OCENA RAZVOJA PANOGE IN TRENDOV V PRIHODNJE
1.1. Analiza trga
1.2. Tržne prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnost – SWOT analiza

2. CILJI IN STRATEGIJE V POSLOVANJU
2.1. Poslovni model
2.2. Razvoj produktov in storitev
2.3. Poslovanje s kupci in dobavitelji
2.4. Notranji poslovni proce
2.5. Investicije in CAPEX
2.6. Zaposleni in organizacija

3. FINANČNI POLOŽAJ IN REZULTATI POSLOVANJA ZA OBDOBJE
3.1. Načrtovani finančni cilji v poslovanju družbe
3.2. Namen in učinki operacije
3.3. Pojasnila k načrtovanim finančnim izkazom

4. STRATEGIJA OBVLADOVANJA TVEGANJ

Dodatne informacije

Vrsta pravne osebe

Majhno podjetje, Mikro podjetje, Srednje podjetje, Veliko podjetje

© 2020 DIGITIS| Izdelava spletne strani: qstom.si