DIGITIS

Sporazum o varovanju in nerazkrivanju informacij

Sporazum se uporablja med »dajalcem« in »prejemnikom« informacij za določeno obdobje, ko ima prejemnik informacij dostop do pomembnih informacij dajalca informacij z določenim namenom razkrivanja informacij, kot npr. za namen skrbnega pregleda, pridobivanja virov financiranja, ipd.

100,00 

Opis

Sporazum o varovanju in nerazkrivanju informacij (Non disclosure agreement)

Sporazum se uporablja med »dajalcem« in »prejemnikom« informacij za določeno obdobje, ko ima prejemnik informacij dostop do pomembnih informacij dajalca informacij z določenim namenom razkrivanja informacij, kot npr. za namen skrbnega pregleda, pridobivanja virov financiranja, ipd.

V sporazumu se opredeli:

 • Dajalec informacij,
 • Prejemnik informacij oz. zavezane osebe,
 • Zaupna informacija,
 • Način označevanja zaupnih informacij,
 • Dostop do zaupnih informacij,
 • Uporaba zaupnih informacij,
 • Razkrivanje zaupnih informacij tretjim osebam,
 • Veljavnost informacije kot zaupne,
 • Ravnanja v primeru razkritja tretji osebi in morebitne pogodbene kazni
  Pogodba lahko kupite v slovenskem ali angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Vrsta pravne osebe

Majhno podjetje, Mikro podjetje, Srednje podjetje, Veliko podjetje

© 2020 DIGITIS| Izdelava spletne strani: qstom.si