Digitis

Kaj je digitalna strategija?

Razvoj poslovne strategije.

Digitalna strategija se osredotoča na uporabo tehnologije za izboljšanje uspešnosti poslovanja, ne glede na to, ali to pomeni ustvarjanje novih izdelkov in storitev ali preoblikovanje trenutnih poslovnih procesov. Določa smer, ki ji bo sledilo podjetje za ustvarjanje novih konkurenčnih prednosti s pomočjo tehnologije in taktike, ki jih bo uporabila za dosego teh sprememb. To običajno vključuje spremembe poslovnih modelov, saj nova tehnologija inovativnim podjetjem omogoča storitve, ki prej niso bile mogoče.

Danes se je tehnologija integrirala v poslovanje podjetja, da bi postala nekaj več kot strojna ali programska oprema. Medtem ko digitalna tehnologija postaja vse bolj razširjena in podjetja napredujejo na poti digitalne transformacije, se bosta digitalna strategija in poslovna strategija poenotili. Zaenkrat pa je še vedno koristno, da se z digitalno strategijo osredotočimo na prizadevanja za digitalne pobude.

Pomembno si je zapomniti, da je digitalna strategija koncept – torej digitalna strategija naj bi sčasoma pripeljala do oblikovanja konkretnega oz. akcijskega načrta. Čeprav se lahko znotraj digitalne strategije še naprej spreminjajo specifične taktike, ki jih je potrebno izvesti, pa se je potrebno zavedati, kaj digitalne rešitve pomenijo za podjetje. Tako se zastavljena digitalna strategija (končni cilj) ne spremeni, spremeni se samo način za dosego cilja digitalne strategije. Spreminjanje vodilne ideje digitalne strategije pa lahko predstavlja velik premik ali preusmeritev za podjetje, vendar v idealnem primeru so konkretni koraki dovolj prožni, da omogočijo zasuk v začrtani digitalni strategiji po potrebi.

Digitalna strategija mora postati bistvo poslovne strategije.

Bistvo poslovne strategije podjetja

Digitalna strategija preobrazi celoten poslovni model podjetja, digitalni marketing pa služi kot komunikacijsko sredstvo za podjetje.

Obstajajo tri temeljne razlike med digitalno strategijo in digitalnim trženjem.

1. Raven podjetja v primerjavi z ravnijo oddelka

Digitalna strategija se osredotoča na preobrazbo osnovne dejavnosti na ravni podjetja, medtem ko se digitalni marketing osredotoča le na tržne elemente celotne strategije. Po naših izkušnjah večina organizacij digitalno trženje sinonimno navaja kot svojo digitalno strategijo. To je pogosta napaka, ki jo delajo organizacije. Kot del celotne poslovne strategije in procesa strateškega načrtovanja je pomembno prepoznati potrebo po digitalni strategiji. Preprosto vprašanje strateškega načrtovanja bo razjasnilo naše stališče: “Kako bi izgledalo naše poslovanje v petih letih z vsemi spremembami v digitalnem svetu?” Kot strateški misleci bodo ključni voditelji prepoznali potrebo, da začnejo razmišljati o digitalni strategiji na ravni podjetja.

2. V načrtu preobrazbe niso samo komunikacijski kanali

Digitalna strategija ali strategija digitalne preobrazbe se osredotoča na vse vidike organizacije, tj. na prodajo, storitve za stranke, trženje, upravljanje izdelkov, dobavno verigo, človeške vire, finance in administracijo. Digitalni marketing je v svoji sedanji obliki funkcionalno usmerjen v trženjske vidike in se osredotoča predvsem na kanale družbenih medijev kot komunikacijo in mehanizem dostave zunanjim imetnikom delnic. Strategija digitalnega trženja v bistvu določa in izvaja marketinški načrt za podjetja z orodji in taktikami (optimizacija iskalnikov (SEO), družbeni omrežji (SM), odnosi z javnostmi (PR), optimizacija iskalnikov (SEM), trženje vsebine (CM)) omogočiti obiske in preusmeritve ter vključiti stranke. Strategija digitalnega trženja je kritična sestavina in strateško sredstvo za pošiljanje sporočil iz digitalne strategije. Strategija digitalnega trženja mora vključevati celovito strategijo družbenih omrežij, strategijo vsebinskega trženja in jo tesno povezati oz. integrirati v poslovne cilje in strategijo organizacije.

3. Strateška pobuda in taktična / operativna pobuda

Digitalna strategija je strateške narave. Gradi dolgoročne cilje in cilje, s katerimi se mora organizacija spremeniti v novo digitalno podjetje in prilagoditi v svojem poslovnem okolju. Digitalno trženje je taktični in operativni vidik poslovanja in služi kot mehanizem za pravo komunikacijo po pravih kanalih za dosego pravega občinstva. Digitalna strategija se začne z določitvijo vizije organizacije in njenih strateških ciljev. Pri opredeljevanju digitalne vizije je pomembno prepoznati, da je vaše podjetje del ekosistema, v katerem uspeva. Zato je potrebno pri transformaciji upoštevati vpliv vseh deležnikov v poslovnem okolju, kot so kupci, dobavitelji, partnerji, prodajalci, vlada, skupnosti in zaposleni. Razumevanje tveganj in nepredvidenih situacij, predpostavk in izzivov ter možnosti v primerjavi z oceno verjetnosti, uresničljivostjo je sestavni del postopka določanja digitalne strategije.

Digitalna transformacija in digitalna strategija sta strateške narave, digitalni marketing pa je zelo taktične ali operativne narave.

Cilj digitalne transformacije je ustvariti ustrezne temelje za digitalno poslovanje.

Stopimo v stik

Digitalna strategija v kontekstu digitalne transformacije

Velikokrat se kontekst digitalne preobrazbe zamenjuje z digitalno strategijo. Oba izraza sta tesno povezana, vendar se razlikujeta po obsegu aktivnosti. Digitalna preobrazba se spreminja na treh področjih: izkušnja kupca, poslovni procesi in poslovni modeli. Proces digitalne transformacije zahteva usklajevanje v celotni organizaciji in vključuje spremembe poslovne kulture.

Digitalna strategija se na drugi strani osredotoča na tehnologijo in ne na kulturo. Digitalna strategija je najpomembnejša za spremembe poslovnih modelov in uporablja tehnologijo za ustvarjanje zmogljivosti, ki jih podjetje potrebuje, da postane digitalno podjetje. Določitev strategije je ključni sestavni del procesa preoblikovanja in zagotavlja, da se tehnologija izvaja na način, ki podpira poslovne cilje.

Poslovna strategija

Digitalna strategija / digitalna transformacija

Lorem ipsum

Razpisi za financiranje

Objavljamo aktualne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev.
 

Digitalna strategija vs. IT strategija

Digitalna strategija išče načine za uporabo tehnologije za preoblikovanje dejavnosti in s tem poslovanja, medtem ko je cilj IT strategije tehnologijo implementirati izolirano od preostalega poslovanja. Tradicionalno je bil postopek IT strategije določitev, v katere tehnologije naj se vlaga, glede na trenutno smer poslovanja. Digitalna strategija namesto tega obravnava dejavnosti in procese, ki jih je treba preoblikovati, da bi zagotovili boljše storitve za stranke. Nato išče pravo kombinacijo tehnologij in strategij, ki jih je mogoče kombinirati za ustvarjanje teh izkušenj. Digitalni voditelji so s tem premikom strategije našli nove konkurenčne prednosti in priložnosti za rast.

Kje začeti

Kako sestaviti digitalno strategijo? Predlagamo, da uporabite naslednjih pet vprašanj, da utemeljite svoje razumevanje digitalne tehnologije:

Ali digitalna tehnologija spreminja dejavnost, s katero se podjetje ukvarja?

Kako lahko digitalna tehnologija izboljša dodano vrednost pri poslovanju?

Bi digitalna tehnologija lahko spremenila ciljno stranko?

Ali digitalna tehnologija vpliva na vrednost za ciljno stranko?

Kako lahko digitalna tehnologija izboljša zmogljivosti podjetja za večjo diferenciacijo od konkurence?

Namen je ugotoviti, kako digitalizacija spreminja poslovanje podjetja in nato raziskati, kakšni so trendi digitalnega poslovanja v določeni panogi in odkriti digitalne rešitve, ki podjetju prinašajo dodano vrednost in bodo temelj digitalne strategije. Na tak način se podjetje izogne zapravljanju časa in virov za implementiranje tehnoloških rešitev, ki ne omogočajo novih konkurenčnih prednosti.

Skupni elementi digitalne strategije

  • Izbrati sposobnega vodjo – To je verjetno najpomembnejši del oblikovanja digitalne strategije, vendar bo izbira prave osebe odvisna od kulture, strukture in prednostnih nalog podjetja. Ne glede na to, ali bodo podjetja določila za to nalogo vodstvo z generalnim direktorjem ali pa vodjo za digitalne tehnologije, bodo morala prizadevanja vodje ustrezati obsegu in vsebini digitalne strategije; v nasprotnem primeru bo težko ustvariti sodelovanje vseh oddelkov v podjetju, ki so nujni za celovite spremembe na ravni podjetja.
  • Opredeliti grožnje in priložnosti – Podjetja bi morala razvrstiti svoje potencialne grožnje in priložnosti v digitalnem poslovanju, nato pa bi jih primerjala z lastnim namenom. To pojasnjuje, ali je treba pri pobudah za digitalizacijo zavzeti proaktivno ali obrambno držo.
  • Zavzeti preudarni pristop k digitalizaciji – Digitalna strategija pogosto vključuje postopek za oceno, ali bo nova tehnologija res omogočila nadgradnjo oziroma rast poslovanja. Če se bojite, da vaše podjetje že zaostaja z digitalizacijo, je lahko mamljivo, da bi se vrgli v projekt, ne da bi ocenili, kako ustreza vaši trenutni strategiji. S preudarnim in analitičnim pristopom z oceno stanja se lahko izognete zapravljanju sredstev za pobude oz. aktivnosti, ki se ne ujemajo s potrebami in prednostnimi nalogami podjetja.
  • Prihodnji dokaz – Cilj digitalne transformacije je ustvariti ustrezne temelje za digitalno poslovanje. To pomeni ustvariti organizacijo, ki se bo lahko še naprej prilagajala v skladu s potrebami, ki sledijo iz nenehnega napredka tehnologij in pričakovanja strank. Digitalna strategija mora biti zastavljena dovolj vizionarsko, da se lahko podjetja uspešno premika v skladu s spremembami digitalne ekonomije na način, ki še naprej prinaša digitalno prednost podjetju.