Digitis

Ne zamenjujte digitalnega marketinga z digitalno strategijo

Bistvo poslovne strategije podjetja

Digitalna strategija preobrazi celoten poslovni model podjetja, digitalni marketing pa služi kot komunikacijsko sredstvo za podjetje.

Obstajajo tri temeljne razlike med digitalno strategijo in digitalnim trženjem.

1. Raven podjetja v primerjavi z ravnijo oddelka

Digitalna strategija se osredotoča na preobrazbo osnovne dejavnosti na ravni podjetja, medtem ko se digitalni marketing osredotoča le na tržne elemente celotne strategije. Po naših izkušnjah večina organizacij digitalno trženje sinonimno navaja kot svojo digitalno strategijo. To je pogosta napaka, ki jo delajo organizacije. Kot del celotne poslovne strategije in procesa strateškega načrtovanja je pomembno prepoznati potrebo po digitalni strategiji. Preprosto vprašanje strateškega načrtovanja bo razjasnilo naše stališče: “Kako bi izgledalo naše poslovanje v petih letih z vsemi spremembami v digitalnem svetu?” Kot strateški misleci bodo ključni voditelji prepoznali potrebo, da začnejo razmišljati o digitalni strategiji na ravni podjetja.

2. V načrtu preobrazbe niso samo komunikacijski kanali

Digitalna strategija ali strategija digitalne preobrazbe se osredotoča na vse vidike organizacije, tj. na prodajo, storitve za stranke, trženje, upravljanje izdelkov, dobavno verigo, človeške vire, finance in administracijo. Digitalni marketing je v svoji sedanji obliki funkcionalno usmerjen v trženjske vidike in se osredotoča predvsem na kanale družbenih medijev kot komunikacijo in mehanizem dostave zunanjim imetnikom delnic. Strategija digitalnega trženja v bistvu določa in izvaja marketinški načrt za podjetja z orodji in taktikami (optimizacija iskalnikov (SEO), družbeni omrežji (SM), odnosi z javnostmi (PR), optimizacija iskalnikov (SEM), trženje vsebine (CM)) omogočiti obiske in preusmeritve ter vključiti stranke. Strategija digitalnega trženja je kritična sestavina in strateško sredstvo za pošiljanje sporočil iz digitalne strategije. Strategija digitalnega trženja mora vključevati celovito strategijo družbenih omrežij, strategijo vsebinskega trženja in jo tesno povezati oz. integrirati v poslovne cilje in strategijo organizacije.

3. Strateška pobuda in taktična / operativna pobuda

Digitalna strategija je strateške narave. Gradi dolgoročne cilje in cilje, s katerimi se mora organizacija spremeniti v novo digitalno podjetje in prilagoditi v svojem poslovnem okolju. Digitalno trženje je taktični in operativni vidik poslovanja in služi kot mehanizem za pravo komunikacijo po pravih kanalih za dosego pravega občinstva. Digitalna strategija se začne z določitvijo vizije organizacije in njenih strateških ciljev. Pri opredeljevanju digitalne vizije je pomembno prepoznati, da je vaše podjetje del ekosistema, v katerem uspeva. Zato je potrebno pri transformaciji upoštevati vpliv vseh deležnikov v poslovnem okolju, kot so kupci, dobavitelji, partnerji, prodajalci, vlada, skupnosti in zaposleni. Razumevanje tveganj in nepredvidenih situacij, predpostavk in izzivov ter možnosti v primerjavi z oceno verjetnosti, uresničljivostjo je sestavni del postopka določanja digitalne strategije.

Digitalna transformacija in digitalna strategija sta strateške narave, digitalni marketing pa je zelo taktične ali operativne narave.