Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Poslovno in finančno svetovanje

Naloga poslovnega in finančnega upravljanja je konstanta pri vodenju podjetja in ne nastopi šele, ko se podjetje začne soočati s tažavami pri zagotavljanju denarnih tokov.

ZA PODJETJE IZVEDEMO STROKOVNO IN CELOVITO:

  • Vodimo proces strateškega in operativnega načrtovanja ter izdelamo Poslovni in finančni načrt za vaše podjetje.
  • Vzpostavimo kontroling za ugotavljanje odmikov od poslovnega in finančnega načrta kot osnovo za ukrepanje pri vodenju podjetja.
  • Svetujemo vodstvu pri optimiranju poslovnih procesov, organizaciji in učinkovitem vodenju zaposlenih na osnovi postavljenih poslovnih in finančnih ciljev na nivoju podjetja, organizacijskih enot in zaposlenih.
  • Svetujemo pri organiziranju in vodenju področij financ in računovodstva ter kontrolinga.
  • Za naročnika izvedemo neodvisen poslovno-finančni pregled poslovanja (IBR) za namene dogovora z bankami, investitorji, dobavitelji in kupci.
  • Svetujemo pri vzpostavljanju računovodskih politik v podjetju in računovodskem izkazovanju.
  • Svetujemo na področju upravljanja s poslovnimi, finančnimi in operativnimi tveganji pri poslovanju podjetja.
  • Z nami se lahko posvetujete pri vprašanjih s področja davkov, tako da boste poslovali pravilno in se ne boste izpostavljali davčnim tveganjem.

KJE VODSTVA PODJETIJ POTREBUJEJO NAŠO PODPORO PRI POSLOVNO-FINANČNEM UPRAVLJANJU?

Se bi radi udeležili usposabanj?

Prijavite se na enega od terminov!