Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Strategije digitalne transformacije

Obstajajo tri potencialne strategije digitalne transformacije podjetja

  1. Transformacija vrednosti za kupca na podlagi digitalne tehnologije – kaj podjetje ponuja: na primer preoblikovanje izdelkov in storitev za večjo mobilnost, interaktivnost in dostopnost.
  2. Transformacija modela poslovanja na podlagi digitalne tehnologije – kako podjetje to ponuja: na primer preoblikovanje modela poslovanja tako, da so podatki o kupčevih preferencah del vseh aktivnosti prodajno – nakupne verige
  3. Kombinacija obeh strategij.

Vsaka strategija vsebuje tri faze, ki predstavljajo razvoj podjetja v njegovi digitalni transformaciji.

Se bi radi udeležili usposabanj?

Prijavite se na enega od terminov!

Faze digitalne transformacije vrednosti za kupca:

  • Izboljšanje izdelkov in storitev za boljšo izkušnjo kupcev. Podjetja v vseh panogah izboljšujejo in nadgrajujejo obstoječe izdelke in storitve z digitalnimi tehnologijami, da bi dosegle diferenciacijo na trgu.
  • Razširitev ponudbe in novi viri prihodkov. Naslednja faza transformacije kupčeve izkušnje je razširitev obstoječih izdelkov in storitev z digitalno podprtimi storitvami, vsebinami, informacijami itd., ki predstavljajo nove vire prihodkov.
  • Redefinicija osnovnih sestavin ponudbe za ustvarjanje radikalno drugačne vrednosti za kupca. Nekatera podjetja s pomočjo priložnosti, ki jih ponujajo digitalne tehnologije, transformirajo celotno verigo vrednosti za kupca in procese s katerimi dostavljajo to vrednost kupcu.

Faze digitalne transformacije modela poslovanja:

  • Ustvarjanje novih digitalnih zmogljivosti. V tej fazi podjetja običajno vzpostavijo osnovne digitalne strukture za vzpostavljanje odnosov s kupci na podlagi spletnih orodij.
  • Okrepitev, širitev in uporaba informacij po celotnem podjetju. V naslednji fazi podjetja uporabljajo informacije za izboljšanje odnosov po kanalih med poslovnimi enotami z dobavitelji. To jim omogoča prepletanje digitalnih in analognih komponent, s katerimi na primer zmanjšajo čas dobave izdelka na trg ali opremijo kupce z informacijami za boljšo nakupno izkušnjo.
  • Integracija in optimizacija vseh digitalnih in analognih procesov. Podjetja, ki resnično želijo izvesti digitalno transformacijo, digitalizirajo in optimizirajo vse sestavine in procese v verigi vrednosti z osredotočenostjo na vpletenost kupcev.

Razpisi za financiranje

Objavljamo aktualne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev.