Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 • Razpisnik:
DIH
 • Veljavnost:
31/12/2022
 • Število zaposlenih

Vsaj en zaposlen na dan oddaje vloge.

 • Izključeni sektorji

Kmetijstvo, ribištvo, trženje kmetijskih proizvodov

 • Dodatni pogoji

Ni v stečaju, nima neplačanih davčnih obveznosti in podobno.

 • Namen razpisa

Usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc (zagotovitev ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije), s čimer se bo povečala konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 • Povezanost

Prijavitelj in izvajalec ne smeta biti lastniško povezana.

 • Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 • Zunanji izvajalec

Prijavitelj mora navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov (katalog DIH Slovenija).

 • Storitve zunanjih izvajalcev

Izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija (področje usposabljanj se določi v skladu s potrebami prijavitelja).

 • Obdobje upravičenih stroškov

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 • Intenzivnost pomoči

60% upravičenih stroškov => od 1.000 do 9.999,99 EUR

 • Dodatno

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Prijavite se na razpis

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]
© 2020 DIGITIS| Izdelava spletne strani: qstom.si