Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitis

Vavčer za pripravo digitalne strategije

 • Razpisnik:
DIH
 • Veljavnost:
05/03/2023
 • Število zaposlenih

Vsaj en zaposlen na dan oddaje vloge.

 • Izključeni sektorji

Kmetijstvo, ribištvo, trženje kmetijskih proizvodov

 • Dodatni pogoji

Ni v stečaju, nima neplačanih davčnih obveznosti in podobno.

 • Namen razpisa

Digitalna transformacija podjetij, s čimer se bo povečala konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 • Povezanost

Prijavitelj in izvajalec ne smeta biti lastniško povezana.

 • Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 • Zunanji izvajalec

Prijavitelj mora navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov (katalog DIH Slovenija).

 • Storitve zunanjih izvajalcev

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

 • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
 • Podatkovna strategija,
 • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • Strategija razvoja digitalne kulture,
 • Kibernetska varnost,
 • Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).
 • Obdobje upravičenih stroškov

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 • Intenzivnost pomoči

60% upravičenih stroškov => od 1.000 do 9.999,99 EUR

 • Dodatno

Prijavite se na razpis

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]
© 2020 DIGITIS| Izdelava spletne strani: qstom.si